Kính gửi Quý Khách Hàng,

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11/2016, IBC xin trân trọng thông báo với Quý khách hàng về việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định cụ thể như sau.

Mã vùng của Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ được thay đổi từ 8 sang đầu số mới là 28.

Thời gian chuyển đổi từ 17/06/2017

Nếu Quý khách cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhân viên chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.