Năng lực sản xuất

6/12/2013 2:01:58 AM

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước cũng như nhằm đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu. Blue Ocean Uniform đã xây dựng hai xưởng sản xuất tại TP.HCM và Bình Dương>

CHAN%20WEB-05.jpg

CHAN%20WEB-06.jpg